Debreceni Egyetem Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központ
 

Napjainkban Európában számos komoly kihívással kell szembenéznünk természeti örökségünk védelmét, illetve természeti erőforrásaink használatának fenntarthatóvá tételét illetően. Bár védett területek kiterjedt hálózatával rendelkezünk, a biodiverzitás nagy része ezeken kívül található. A biodiverzitás tekintetében erőteljes hanyatlásnak lehetünk szemtanúi, csakúgy, mint az ökoszisztémáknak a társadami szükségleteket biztosító képessége esetében. Ezen egyensúly helyreállítása a társadalom minden szektorának aktív részvételét igényli, és egyre okosabban kell a környezeti szempontokat az erőforrások felhasználásának minden egyes ágazatába integrálni. Ennek egyik kritikus pontja, hogy hogyan gazdálkodunk természeti erőforrásainkkal - ennek kapcsán szeretnénk bemutatni egy olyan európai projektet, mely azokat a különböző módszereket vizsgálja, melyek által fenntartható módon tudjuk kezelni természeti erőforrásainkat.

A GEM-CON-BIO (Governance and ecosystems management for the conservation of biodiversity - Igazgatás és Ökoszisztéma Menedzsment a Biodiverzitás Megőrzéséért) feltárja az Európában, illetve világszerte jelenleg alkalmazott kezelés, a tulajdonviszonyok, valamint a természeti erőforrások használatának különböző módozatai közti kapcsolatokat azért, hogy meghatározza, mely folyamatok és intézmények képesek leginkább hozzájárulni a biodiverzitás megőrzéséhez.

A GEM-CON-BIO kutatásokat végez számos európai esettanulmány segítségével, melyek különböző kezelési módszerekről szólnak (pl. magántulajdon, hatóság, közösségi kezelés, stb.), hogy összehasonlítsa a biodiverzitás megőrzésére vonatkozó különböző megközelítéseket. Ezek alapján a projekt ajánlást és modell szemléleteket dolgoz ki a fenntartható területhasználatra. Ezeket az eredményeket aztán beépítik a szakpolitikai folyamatokba helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten.

A GEM-CON-BIO a 6. Keretprogram támogatásában, annak 7. prioritása alatt - Polgárok és kormányzás egy tudásalapú társadalomban - megvalósuló projekt. A projekt 7 európai országból 9 partner közreműködésével 2008. januárjáig tart.


  Az EU 6. Keretprogramjának támogatásával